IPA SG Region Kłodzko w Republice Czeskiej

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: wtorek, 29 wrzesień 2015 Janusz Konopnicki

W dniu 4.09.2015 r. w miejscowości Jesenik w Republice Czeskiej, funkcjonariusze SG - przedstawiciele Regionu IPA Straż Graniczna Kłodzko wraz z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, kpt. SG Piotrem Piekarskim, uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pod nazwą „Bezpieczeństwo bez granic". Obok Straży Granicznej zaprezentowali się policjanci, strażacy, żołnierze, służby celne, straże miejskie i inne z obu stron granicy.

Spotkanie z czeskimi policjantami było okazją ku temu, by podsumować działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa na polsko – czeskim pograniczu. W spotkaniu udział wziął m.in. Komendant Powiatowy Policji w Nysie kom. Piotr Smoleń, Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku insp. Andrzej Sidorowicz – Radzikowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji z Ząbkowicach Śląskich mł.insp. Grzegorz Tokaruk.

Towarzysząca rozmowom impreza plenerowa, w której uczestniczyli funkcjonariusze z Placówki SG Kłodzku, a także przedstawiciele polskich i czeskich służb mundurowych związanych z bezpieczeństwem, skierowana była głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i połączona z pokazem działań służb ratunkowych. Inscenizowano m.in. pościg i zatrzymania przestępcy oraz pomoc pokrzywdzonemu w wypadku drogowym – akcja ratunkowa prowadzona były przez strażaków z Jesenika. Zorganizowano również pokaz sprzętu, którym dysponują różne służby mundurowe.

W punkcie informacyjnym zorganizowanym przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, uczestnicy festynu mogli zapoznać się ze sprzętem służbowym i transportowym wykorzystywanym przez polską Straż Graniczną w codziennej służbie. Największym zainteresowaniem (nie tylko najmłodszych) cieszył się pamiątkowy paszport oraz pamiątkowe karty daktyloskopijne z własnymi odciskami palców.

Funkcjonariusze reprezentujący Straż Graniczną a zarazem Region IPA Straż Graniczna Kłodzko w zorganizowanym punkcie informacyjnym zapoznawali uczestników festynu ze specyfiką pełnienia służby w SG oraz zaprezentowali umundurowanie, sprzęt służbowy i transportowy.

W ramach akcji „Bezpieczeństwo bez granic" Komendant Placówki SG w Kłodzku kpt. SG Piotr Piekarski, w dowód uznania za aktywną, długoletnią współpracę z Komendą Wojewódzką Policji Ołomunieckiego Kraju i Komendą Powiatową Policji w Jeseniku, a także udział w działaniach zapewniających bezpieczeństwo i reprezentowanie polsko – czeskiej współpracy policyjnej, został uhonorowany medalem. Odznaczenie wręczył Komendant Wojewódzki Policji Ołomunieckiego Kraju w obecności szefów służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z KPP w Jeseniku.

tekst i zdjęcia:

kpt. SG Piotr PIEKARSKI

Komendant

Placówki Straży Granicznej

w Kłodzku

Odsłony: 3352