Zebranie Zarządu Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: środa, 07 luty 2018 Janusz Konopnicki

Z E B R A N I E

            Zapraszam na zebranie Zarządu Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r, (wtorek) o godz. 11-tej, w Domu Klubowym KWP „ Śnieżka” we Wrocławiu.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Informacja skarbnika DGW o ilości rozprowadzonych legitymacji członkowskich w br. oraz o stanie budżetu;
  2. Na podstawie ilości stanów osobowych ustalenie ilości delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze DGW.
  3. Ustalenie terminu i miejsca zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
  4. Ustalenie terminu nadsyłania wykazu delegatów z poszczególnych regionów.
  5. Podjęcie Uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla SP IPA’ oraz zgłoszenia kandydatów do medalu „Zasłużony dla SP IPA”.
  6. Informacja o stanie prac nad zmianami w Statucie SP IPA i planowanym terminie  Nadzwyczajnego Kongresu SP IPA.
  7. Informacja dot. nadesłanych sprawozdań z działalności poszczególnych regionów DGW
  8. Informacja związana z propozycją utworzenia kalendarza imprez IPA.
  9. Informacja o powstaniu nowego regionu IPA Uroczysko – Miechowice.
  10. Sprawy różne.

 

Serwo per Amikeco

Prezes DGW   - Fryderyk Orepuk

 

 

 

 

 

Odsłony: 1007