W American Corner o bezpieczeństwie w USA

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: środa, 20 czerwiec 2018 Janusz Konopnicki

W Amerykańskim Centrum Informacji i Kultury „American Corner” we Wrocławiu odbyło się 25 kwietnia br. spotkanie prowadzone przez dziennikarkę Czasopisma Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu „Dylematy Policyjne”, Sarę Stanisz-Szachnowską, która jest również autorką Bloga „Służba Policyjna Okiem Reportera”. Jego misją jest przedstawianie służby na Dolnym Śląsku, w Polsce i na świecie. Na stronie Bloga dostępny jest translator, ułatwiający tłumaczenie postów na kilkadziesiąt języków obcych. Do tej pory, redaktorka S. Stanisz-Szachnowska zrealizowała już wiele materiałów dotyczących stosunków amerykańsko-polskich, w tym wywiad przeprowadzony z Szefem Sekcji Bezpieczeństwa Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

Podczas kwietniowego eventu w American Corner, wraz z towarzyszącym jej oficerem Policji - podkom. Bartłomiejem Majchrzakiem podjęła temat bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Wśród licznych zagadnień znalazły się struktury oraz funkcje, stopnie i tytuły w amerykańskiej Policji, praca techników kryminalistyki i laboratoriów kryminalistycznych, a także służby specjalne, chociażby S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics), zajmujące się m.in. zwalczaniem grup terrorystycznych czy udziałem w akcjach odbijania zakładników. W koncepcji bezpieczeństwa nie zabrakło też istotnej sprawy, związanej ze sposobem kontaktowania się tamtejszej Policji z mediami i społeczeństwem. Ponadto, prowadząca opisała najbardziej charakterystyczne cechy tej amerykańskiej formacji, odnosząc je do służby w warunkach polskich. W swojej prezentacji multimedialnej nawiązała również do niezwykle ważnej i interesującej działalności International Police Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, zrzeszającego funkcjonariuszy z całego świata. IPA posiada bowiem status organizacji pozarządowej pełniącej funkcję doradczą (specjalną) Rady Ekonomicznej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz status konsultacyjny w Radzie Europy w Strasburgu. Polska dziennikarka, jako administratorka strony International Police Association Wrocław uhonorowana jest tytułem „Zasłużony dla sekcji Polskiej IPA”. Bazując na swojej działalności, podczas spotkania nakreśliła sylwetki i dorobek poznawczy policjantów należących do tego właśnie Stowarzyszenia, którzy w ostatnich latach, w ramach „Placement Programme” skorzystali z okresowego pobytu na stażu w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich była w 2012 roku podkom. Agata Dąbrowska, w 2013 - asp. sztab. Przemysław Kałdowski, a w roku 2014 - mł. asp. Aneta Sobieraj.

Podkom. Agata Dąbrowska znalazła się w jednostce Miami Gardens Police Department na Florydzie, gdzie obserwowała z bliska codzienną służbę funkcjonariuszy MGPD - jednostki, na szczeblu której struktura Policji przedstawia się podobnie, jak w komendach miejskich czy rejonowych w Polsce. Na jej czele stoi Chief of Police, czyli Komendant, nadzorujący prace szefów poszczególnych wydziałów. W Stanach Zjednoczonych każdy stan i miasto ma własną Policję, dlatego dzieli się ją na powiatową, stanową i federalną. W tej ostatniej najbardziej znane jest Federalne Biuro Śledcze - FBI (Federal Bureau of Investigation) oraz DEA (Drug Enforcement Administration) - agencja zwalczająca przestępczość narkotykową. Podkom. A. Dąbrowska pełniła przede wszystkim służbę z policjantami z patrolu zmotoryzowanego Wydziału Prewencji, Wydziału Zabójstw, Wydziału do walki z Przemocą Domową, Wydziału Poszukiwań, Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową oraz Grupy Szybkiego Reagowania. Swoje spostrzeżenia zamknęła w konkluzji, że zarówno policyjna służba amerykańska, jak i polska mają podobny charakter, gdyż obowiązuje w niej system zmianowy, a piony Policji tworzą służba prewencyjna, kryminalna, śledcza i wspomagająca. Różnicę stanowi jedynie wyposażenie, jakim dysponują funkcjonariusze amerykańskiej Policji - od laptopów wbudowanych na stałe w każdym radiowozie, po same radiowozy, pozostające do indywidualnej dyspozycji policjanta. Z kolei asp. sztab. Przemysław Kałdowski wzbogacił swoją wiedzę zawodową stażem w Livingston w stanie Kalifornia. Mimo, iż podczas służby z Amerykanami głównie był obserwatorem, dopuszczony został również do szkolenia, mającego na celu doskonalenie techniki jazdy policjantów CHP (California Highway Patrol) - Ruchu Drogowego w Sacramento. Poza tym, prowadził kontrolę z powietrza śmigłowcem, nadzorował penitencjariuszy w więzieniu stanowym, a także uczestniczył w interwencjach domowych, w służbie patrolowej z lokalną Policją prewencyjną i funkcjonariuszami ruchu drogowego oraz w działaniach antynarkotykowych. Ponadto brał udział w zabezpieczeniu wizyty Wiceprezydenta USA, który przybył samolotem Boeing 747 Air Force One. Dzięki tym doświadczeniom mógł przekonać się, jak bardzo struktura w kalifornijskiej Policji jest rozbudowana, zaś liczba zatrudnionych funkcjonariuszy uzależniona jest od stanu lokalnego zagrożenia. Ostatnia z wymienionych podczas spotkania przez dziennikarkę osób - mł. asp. Aneta Sobieraj swój staż policyjny odbyła w Chicago w stanie Illinois, biorąc między innymi udział w szkoleniach u rzeczników prasowych FEMA, FBI, Chicago Police i Secret Service. Poza tym, patrolowała ulice Chicago i La Grange, jeżdżąc z amerykańskimi kolegami radiowozami wyposażonymi w tablet i laptop z łączem do policyjnych baz. Stwierdziła przy okazji, że tamtejsi policjanci muszą na co dzień wykazywać się wyjątkową ostrożnością i koncentracją ze względu na śmiertelne zagrożenie wynikające z powszechnego dostępu obywateli do broni oraz z powodu nader często wybuchających zamieszek ulicznych.

W drugiej części spotkania w American Corner wystąpił podkom. Bartłomiej Majchrzak - obecny Przewodniczący IPA Region Wrocław i równocześnie funkcjonariusz Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Mówiąc o historii Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, przybliżył słuchaczom podstawowe zasady jego działania i podkreślił, że dzięki stypendium założyciela IPA - Arthura Troopa, policjanci ze wszystkich kontynentów mogą wyjeżdżać na staże do różnych części świata, w tym również do Stanów Zjednoczonych. Podkom. B. Majchrzak podzielił się także własnym doświadczeniem, gdyż w roku 2017 uczestniczył w IV Światowym Seminarium Policji dla Młodych Oficerów zorganizowanym w Green Bay (Wisconsin).
W związku ze swoim szczególnym zaangażowaniem w działalność IPA, przedstawił przebieg tego pobytu oraz jego teoretyczną i praktyczną formę. Dokonał też porównania statusu amerykańskiego i polskiego policjanta oraz charakteru służby w jakże odmiennych realiach społecznych. Dodatkowo, dla udokumentowania wszystkich spostrzeżeń udostępnił, podobnie jak wcześniej jego przedmówczyni film zrealizowany w USA. Wszystkie materiały - w języku angielskim i w polskim, oprawione zostały obszernym komentarzem prelegentów. 

            Ostatnią część prezentacji ujęto jako panel dyskusyjny. Zainteresowanie przybyłych gości skoncentrowało się przede wszystkim na dodatkowych informacjach na temat specyficznych warunków służby policyjnej w poszczególnych amerykańskich stanach. Słuchacze zadawali też pytania na temat wyjazdów do USA, czasowego przebywania oraz bezpieczeństwa w tym kraju w różnych aspektach. Na zakończenie spotkania red. Sara Stanisz-Szachnowska podziękowała American Corner za współpracę. Wspólnie z podkom. Bartłomiejem Majchrzakiem zwrócili się do obecnych, zachęcając do wstąpienia najpierw w szeregi Policji, a następnie do International Police Association, dającego rozległe możliwości do nawiązywania międzynarodowych kontaktów w służbie mundurowej. Udostępnili także papierową formę Ogólnopolskiego Czasopisma Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz prasy resortowej polskiej Policji. Poza tym, przygotowali drobne upominki tematycznie związane z tą instytucją.

 

Sara Stanisz-Szachnowska

foto: Dariusz Szachnowski

 

Odsłony: 8987